Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย Ep.1-37 [ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์จีน พากย์ไทย]

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่    เรื่องราวเทพเจ๋อเหยียนพาไป๋เฉี่ยน จิ้งจอกขาวเก้าหาง เดินทางไปคุนหลุนซี เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ม๋อเหยียน เทพแห่งสงคราม โดยแปลงกายเป็ยชาย ใช้ชื่อ ซืออิน เพราะคุนหลุนซีไม่รับศิษย์ผู้หญิง ม๋อเหยียนแม้รู้ว่าไป๋เฉี่ยนเป็นหญิงแต่ก็รับเป็นศิษย์เนื่องจาก พัดหยกเขาคุนหลุน ศาสตราวุธอานุภาพร้ายแรงของคุนหลุนซีเลือกนางให้เป็นผู้ถือครอง โดยให้ซืออินเป็นศิษย์ลำดับที่ 17

เพื่อที่จะเป็นเซียนจำต้องเจอด่านเคราะห์ ม๋อเหยียนรู้ว่า 17 จะพบด่านเคราะห์ในเร็ววันนี้ ระหว่างที่เขาเข้ากรรมฐานจึงกำชับให้ศิษย์ลำดับที่ 9 ดูแล 17 แต่ด่านเคราะห์ใยเล่าจะเลี่ยงได้ ไป๋เฉี่ยนเนื่องจากเขาเขียวมีหลานคนแรกในรอบหลายหมื่นปี นางจึงอยากกลับเขาเพื่อไปฉลองที่หลานเกิด ศิษย์พี่เก้าจึงไปกับนาง ระหว่างทางผ่านป่าของเผ่าวิหกซึ่งใช้พลังเซียนไม่ได้ จึงถูกเผ่าวิหคซึ่งเป็นเผ่ามารจับตัวไว้ ราชามารฉิงชาง เพราะอยากเปิดศึกกับเผ่าเทพชิงความยิ่งใหญ่เหนือเผ่าอื่นจึงคิดใช้ศิษย์ของคุนหลุนซีเป็นชนวนก่อสงคราม ม๋อเหยียนออกจากกรรมฐาน มาช่วยศิษย์ของเขาที่เผ่าวิหค กลับคุนหลุนซีเขายังช่วยรับอสนีบาตแทน 17 เพื่อเป็นเซียน 17 ซาบซึ้งใจอาจารย์เป็นอย่างมากและตั้งแต่วันนั้นนางก็ตั้งใจฝึกฝนวิชา และสนใจเรื่องระฆังตงหวน ระฆังที่เทพสวรรค์คนก่อนมอบให้เผ่าวิหคเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งมีอานุภาพทำลายร้ายแรง

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.1

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.2

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.3

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.4

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.5

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.6

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.7

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.8

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.9

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.10

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.11

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.12

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.13

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.14

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.15

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.16

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.17

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.18

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.19

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.20

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.21

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.22

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.23

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.24

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.25

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.26

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.27

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.28

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.29

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.30

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.31

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.32

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.33

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.34

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.35

Eternal Love สามชาติ สามภพ ป่าท้อสิบหลี่ พากย์ไทย EP.36

© 2021-2022 เว็บ dooseries ดูซีรี่ย์ฝรั่ง ดูซีรี่ย์ฝรั่งพากย์ไทย ดูซีรี่ย์ฝรั่งพากย์ไทยสนุกๆ ได้ที่นี่อัพเดตทุกวัน